Polska też może wyglądać jak Prypeć koło Czarnobyla. Na zdj. opuszczone budynki w Kozłowie – Magdalena Pardela