Seria zdjęć Sebastiana Łuczywo, wykonanych w małej wiosce gdzieś w Polsce