lodz-snieg

Pierwszy tegoroczny śnieg w Łodzi. (fot. rozentuzjazjmowany / wykop)