hobbit-jedna-kartka

"Hobbit" wydrukowany na jednym arkuszu papieru. Szkoda, że nie widziałem tego przed świętami, może nie dostałbym skarpetek.